Қоғамдық экологиялық сараптама

31 августа 2023Жылыту маусымында ауаның жоғары ластануы қаланың, оның ішіндеҚазақстан мен Қырғызстандағы басты экологиялық проблемаларының біріболып табылады. Мәселен, 2023 жылғы қаңтарда Қарағандыда мониторинг датчигі PM2,5 - 612 мкг/м3 аса қауіпті ұсақ бөлшектердің шектен тысқұрамын көрсетті, бұл Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) нормасынан 24 есе көп!

2,5 миллион метрлік бөлшектердің концентрациясы (PM2. 5) ауаныңластануының және оның денсаулыққа зиянының маңызды көрсеткіші болыптабылады. ДДҰ нормалары бойынша PM2. 5 орташа тәуліктік деңгейі 25 мкг/м3 аспауы тиіс.

Осындай ұқсас жағдай Қырғызстан астанасы-Бішкекте де байқалады. Қала жылыту кезеңінде әлемдегі ең ластанған ауасы бар бес қаланың қатарына кіреді!

The world Air Quality Index ауаны онлайн-мониторингтеудің халықаралық желісінің деректері бойынша Қарағандыда да, Бішкекте де ауа қыста "денсаулыққа өте зиянды" (Very Unhealthy) және "қауіпті" (Hazardous) ретінде сипатталған.

PM2. 5 ластануының ең қауіпті деңгейлері қолайсыз метеорологиялық жағдайларда жоғары күкіртті көмірді жағу кезінде пайда болады.

ДДҰ деректері бойынша ауаның ластануы халықтың қосымша өлімінің 30% - на жауапты екенін ескере отырып, "Green CA" Орталық Азия экологиялық сарапшыларының өңірлік желісі Global greengrants Экологиялық Қоры қолдаған жоба аясында осы мәселеге қоғамдық экологиялық сараптама жүргізеді.

Қазақстан мен Қырғызстанда экологиялық сараптаманың екі түрі бар – мемлекеттік және қоғамдық. Қоғамдық экологиялық сараптама-бұл қоршаған ортаға және адамдардың өміріне әсер етуі мүмкін шешімдер қабылдау кезінде қоғамның пікірі мен мүдделерін ескерудің маңызды механизмі.

Қоғамдық экологиялық сараптама шешім қабылдауда ашықтық пен демократияны қамтамасыз етудің жақсы құралы бола алады. Экологиялық сарапшыларды, ғылыми ұйымдарды, қоғамдық бірлестіктерді және халықты тарту сапалы және тәуелсіз зерттеу жүргізуге, қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына қауіп-қатерді бағалауға мүмкіндік береді.

Қоғамдық экологиялық сараптама объектісін таңдау үшін осы жылдың маусым айында "GREEN CA" желісі Қазақстан мен Қырғызстан тұрғындары арасында "Сізді қандай экологиялық проблема көбірек алаңдатады?” тақырыбына сауалнама жүргізді. Екі ел үшін де проблемалардың ортақтығына және тиісті сараптама тәжірибесі бар сарапшылардың болуына қарай жауаптардың төрт нұсқасы ұсынылды: көмірді жағудан ауаның ластануы, тұрмыстық қоқыс, АЭС салу және Алматы - Ыстықкөл жолының құрылысы.

Сауалнамаға екі елден 543 адам қатысты. Нәтижесінде респонденттердің шамамен бірдей саны екі проблеманы атап өтті-ауаның ластануы және тұрмыстық қоқыс (~40%). Үшінші орында атом электр станциясын салу мәселесі тұр. "GREEN CA" желісінің сарапшылары сараптама объектісі ретінде Қарағанды мен Бішкекте Көмір жағудан ауаның ластану проблемасын таңдау туралы шешім қабылдады.

Сараптама аясында тиісті құжаттарға, ақпараттың қолжетімділігіне және осы мәселені құқықтық реттеуге талдау жүргізілетін болады. Нәтижелер жұртшылық пен мемлекеттік органдардың өкілдерін қоса алғанда, барлық мүдделі тұлғалардың ашық кездесулерінде ұсынылатын болады.

Сарапшылар көмірді жағудан ауаның ластану проблемасын шешу үшін заңнаманы өзгерту бойынша ұсыныстар және жоба барысында әрбір ел үшін әзірленген қоғамдық экологиялық сараптама жүргізу бойынша ұсынымдар дайындайды.

"Green CA" Орталық Азия экологиялық сарапшыларының өңірлік желісі 2018 жылы құрылды және оның қызметі экономика мен қоршаған ортаның өзара іс-қимылының әртүрлі салаларын қозғайтын Орталық Азия ұйымдары мен сарапшыларын біріктіру болып табылады. Желі табиғи ресурстарды тұрақты пайдалану, экологиялық мәселелерді шешу, Жасыл экономика идеяларын жүзеге асыру және төмен көміртекті даму үшін жұмыс істейді. Желіні екі коммерциялық емес ұйым - Қарағанды облыстық экологиялық мұражайы (Қазақстан) және Camp-Alatoo (Қырғызстан) GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) неміс халықаралық даму қоғамының қолдауымен қаланған.